True

Termeni și condiții Giveaway KSA Retail


 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL   

ORGANIZATOR: KSA T & T ALPHA S.R.L, având Nr. de Înreg. La Reg. Com. J12/1924/2022, C.U.I. RO45959875. 

Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Google sau Google Maps.

Perioada de desfășurare a concursului: 29.03.2024 -  12.04.2024.  


Regulamentul va fi făcut public online, conform legislației în vigoare și este valabil gratuit oricui. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă  responsabilitatea pentru orice încălcare a Regulamentului impus de Google sau a legislației în vigoare. 


 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania se adresează doar persoanelor care lasă review-uri pentru magazinele KSA, în platforma Google Maps, pe punctele locațiilor. Campania este deschisă cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont Google.  1. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de KSA, cât și acceptarea regulamentului Google. 


 1. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 29.03.2024 - 12.04.2024.  Orice participare peste acest termen nu va fi luată în considerare. 


 1. MOD DE PARTICIPARE

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2 poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și să urmeze și următorii pași: 

 1. Să acceseze una din cele 3 pagini ale locațiilor KSA din Google Maps
 2. Să lase un review folosind un cont de Google/Google Maps pentru aceste locații

Participarea poate fi introdusă o singură dată pentru fiecare locație KSA Google Maps. 


KSA Retail își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri multiple, nume false, etc.)


 1. PREMIUL

Premiul oferit reprezintă un voucher în valoare de 1000 RON, pentru fiecare locație în parte, respectiv:

 1. Voucher în valoare de 1000 RON - Locația Sibiu

 2. Voucher în valoare de 1000 RON - Locația Calea Baciului

 3. Voucher în valoare de 1000 RON - Locația Alba-Iulia 

Premiul se poate folosi la oricare dintre magazinele KSA, în limita sumei de 1000 RON. Sunt permise și achiziții separate, până la atingerea pragului valoric. Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (cu excepția unui caz fortuit). Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția câștigătorului. 


Extragerea pentru desemnarea câștigătorului se va face dintre toți participanții înscriși în Google Maps, care au îndeplinit condițiile de participare de la punctul 5. Fiecărui participant validat i se va atribui un număr de ordine aleator, începând de la 1 și până la ultima valoare a numărului de participanți. Folosind un software de generare numere aleatorii, se vor extrage 3 numere aleatorii, după verificarea coinciderii numărului extras cu un număr asociat în prealabil unui participant, acesta va fi desemnat câștigător. Procesul de extragere se va repeta până la epuizarea premiilor puse în joc, în cazul de față.


Premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului Google, la locația magazinelor KSA aleasă. Pentru justificarea câștigării premiului, va fi obligatorie prezentarea mesajului din partea KSA, prin care a fost anunțat respectivul client de câștigarea premiului. 


Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina oficială a organizatorului, alături de modalitatea în care a fost ales, în data de 13.04.2024. Câștigătorii vor primi din partea Organizatorului  un mesaj, răspuns la review-ul oferit prin care vor fi anunțați că au câștigat.


Ulterior anunțării câștigătorilor, aceștia vor contacta KSA Retail prin mesaj pe pagină, cu dovada că aceștia au fost cei care au lăsat recenzia. Dovada reprezintă e-mail-ul primit de la Google ulterior recenziei. 


Câștigătorii au la dispoziție 2 zile calendaristice pentru a confirma informația privind câștigul premiului. Un câștigător nu mai este eligibil și pentru celelalte extrageri. În cazul în care câștigătorii nu confirmă premiul, vor fi aleși alți câștigători în locul lor. Câștigătorii au dreptul la 60 de zile pentru a-și folosi voucherul. După această dată, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiile nerevendicate și a le folosi de cuviință.


 1. ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.


 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la concurs, persoanele acceptă posibilitatea KSA de a prelucra datele cu caracter personal (nume și prenume), iar acestea pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind utilizarea acestor date. 


Organizatorul va respecta dispozițiile Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului Nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).


 1. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). 


Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul. 


 1. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prin participare, persoanele participante acceptă să elibereze KSA, filialei sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i) Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor. 


 1. DISPUTE

Acest concurs respectă legislația în vigoare din România.


Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe competente, situată în Cluj-Napoca, În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.


 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului. 


*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament. 


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.